TH : EN

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาและปรัชญาของบริษัท
           บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ก่อตั้งในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544 มีวัตถุประสงค์ในการรับเหมาดำเนินงานแบบครบวงจรทั้งการวางแผน การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ การบริหารโครงการ ในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยทีมงานที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ให้มีความก้าวหน้าทันสมัยตลอดเวลา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าของบริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท ซึ่งได้ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้สามารถรับงานขนาดใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งจากบริษัท กสท.คมนาคม จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) บริษัท ฮัทชิสัน แคทไวร์ลส มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท โททอลแอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ
           จากความสำเร็จในการทำงานด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงโครงข่ายติดตั้งสายเคเบิลใยแก้ว การสร้างโครงข่าย FTTX บริษัทฯได้ขยายงานในการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน ทั้งการสร้างโดยวิธีการเปิดหน้าดินสร้างทำ Duct bank (หล่อคอนกรีตหุ้มท่อร้อยสาย) หรือการใช้วิธีการดันท่อร้อยสายโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling HDD) ซึ่งการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของระบบแล้ว ยังเป็นการลดมลภาวะทางสายตา และเพิ่มทัศนียภาพที่ดีไม่เกะกะสายตาจากการพาดสายเหนือดิน และเมื่องานดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่จะนำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาเหนือพื้นดิน ลงใต้ดินในพื้นที่ถนนสายสำคัญของเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่น กทม. เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย นครราชสีมา ฯลฯ รวมถึงปัจจุบันบริเวณรอบๆสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศ เช่นสถานที่มรดกโลก สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน ฯลฯ รวมถึงหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ระดับไฮเอนท์ ก็มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารจากเหนือดิน เป็นเคเบิลใต้ดินเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลข้างต้นบริษัทฯจึงได้จัดหารถยนต์ที่ใช้ในการดันท่อลอดพื้นดิน (Horizontal Directional Drilling HDD ) ยี่ห้อ Vermeer รุ่น D36x50 DR Series 2 Navigator จำนวน 2 คัน ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย มาใช้ในการทำงานดันท่อลอดใต้ถนนและร้อยสายเคเบิลใต้ดินดังกล่าว ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
           ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 จึงได้จัดตั้งบริษัท ฟอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานครบวงจรในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา ตั้งแต่งานสำรวจออกแบบ ก่อสร้าง ควบคุมงาน ระบบไฟฟ้าใต้ดินทุกระดับแรงดัน ทั้งโดยวิธีการเปิดหน้าดินหล่อคอนกรีตหุ้มท่อร้อยสาย (Duct bank) หรือการใช้วิธีการดันท่อร้อยสายโดยไม่เปิดหน้าดิน (Horizontal Directional Drilling HDD)โดยวิศวกร และทีมงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัย
           ปรัชญาทางธุรกิจของบริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด และบริษัท ฟอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด คือ " การบริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และผลงานที่มีคุณภาพสูง การบริการที่ดีเยี่ยม ภายในเวลาที่กำหนด " ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ด้วยงานที่ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหวัง สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และช่วยทำให้กิจการของลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด
1.   ก่อตั้งวันที่ 27 มิถุนายน 2544
2.   ที่อยู่ 15 ซอยรามอินทรา 23 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพ 10220 โทรศัพท์ : 02-970-8398-9 แฟกส์ : 029708189
Mobile : 0853398999 Email : tatchai@foss.co.th
3.   ทุนจดทะเบียน 60,000,000.00 บาท
4.   ผู้ถือหุ้น คนไทยทั้งหมด
5.   จำนวนพนักงาน 45 คน
6.   วิศวกร 8 คน
7.   ผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,900 ล้านบาท


ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท บริษัท ฟอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.   ก่อตั้งวันที่ 29 มกราคม 2559
2.   ที่อยู่ 15 ซอยรามอินทรา 23 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพ 10220 โทรศัพท์ : 02-970-8398-9 แฟกส์ : 029708189
Mobile : 0853398999 Email : tatchai@foss.co.th
3.   ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท
4.   ผู้ถือหุ้น คนไทยทั้งหมด
5.   จำนวนพนักงาน 10 คน
6.   วิศวกร 5 คน
โครงสร้างการบริหารของบริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด


โครงสร้างการบริหารของบริษัท ฟอสส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
   

ติดต่อเรา

บริษัท ฟอสส์ เทเลคอม จำกัด & บริษัท ฟอสส์ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

15 ซอยรามอินทรา 23 แยก 10 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

โทร 02 970 8398-9
โทรสาร 02 970 8189
อีเมล์ : info@foss.co.th